ไปหน้าแรก โยงใยไทยศึกษา
ปรับปรุงล่าสุด ๐๒ เมษายน ๒๕๕๑ผังห้องดนตรี
เสนอแนะ
รายการ
ห้องดนตรีล้านนา-หน้าแรก
โ้น้ตเพลงบรรเลง
ฝึกหัดดนตรี
วงดนตรีล้านนา
เครื่องดนตรีล้านนา
เล่าให้ฟัง
โยงใยไทยศึกษา
ลิงค์ที่กี่ยวข้อง

ยินดีต้อนรับสู่ห้องดนตรีล้านนา ห้องแห่งความรู้และความบันเทิง อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมดนตรีล้านนา โดยผม นายสุชาติ กันชัย (แต่ก่อนเขาเรียก"อ้ายหนุ่ม" เดี๋ยวนี้เรียก "ลุงปั๋น") จะได้นำเสนอข้อมูล ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดนตรีล้านนา มาถ่ายทอดบอกสอน ตามประสาคนชอบสอน

ในอดีตได้คลุกคลีตีโมงในเรื่่องศิลปะวัฒนธรรมมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มาศึกษาเรียนรู้ และสืบค้นเกี่ยวกับดนตรีล้านนา ่ด้วยความที่เป็นนักปฏิบัติกึ่งค้นคว้า จึงมีทั้งประสบการณ์ตรงและข้อมูลพอที่จะได้นำมาเล่าสู่กันฟัง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้นำเสนอนี้เป็นไปในลักษณะ่ "ดนตรีจากประสบการณ์" จึงมิใช่ข้อมูลที่อ้างอิงทางวิชาการได้เต็มที่ คงเป็นได้ว่าในทำนอง ครั้งหนึ่งพ่อครูได้เคยรู้เคยเห็นอะไร คนก่อนหน้านั้นสอนอะไรไว้ให้ พ่อครูก็จะนำมาเล่าขานให้ลูกหลานฟัง ถูกผิดอย่างไร ก็หวังให้เป็นการจุดประกายเพื่อการค้นคว้าต่อไป

เรื่องราวในห้องนี้ จะนำเสนอไปเรื่อย ๆ ตามแต่เวลาจะอำนวย ตั้งใจว่าจะพยายามถ่ายทอดให้มากที่สุด ก็คงจะเริ่มต้นจากการรวบรวม ตรวจสอบโน้ตเพลงบรรเลงล้านนา (ตอนนี้มีมากกว่า 40 เพลง) และจะเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับดนตรีล้านนามากขึ้นไปเรื่อย ๆ เช่น เกี่ยวกับเครื่องดนตรี การฝึกหัดเครื่องคนตรี และจะนำเสนอเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เคยรวบรวมเก็บไว้ เรื่องราวที่จะนำเสนอนี้ได้แก่

โน้ตเพลงบรรเลงพื้นบ้านล้านนาในปัจจุบันและอดีต

เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา

 • สะล้อ
 • ซึง
 • ขลุ่ย ฉิ่ง ฉาบ กลองสองหน้า

วงบรรเลงพื้นบ้านล้านนา

 • วงสะล้อ ซอ ซึง (สะล้อ-ซึง)
 • วงเต่งถิ้ง
 • วงปี่
 • วงป้าดก๊อง

เพลงซอ

 • วัฒนธรรมการซอ
 • เพลงเชียงใหม่ จะปุ ละม้าย อื่่อ พม่า เงี้ยว

ฝึกหัดดนตรีพื้นบ้านล้านนา

 • การฝึกหัดสีสะล้อ
 • การฝึกหัดดีดซึง
 • การฝึกหัดเป่าขลุ่ย
 • การฝึกหัดดีดเปี๊ยะ

           ก็หวังว่าผู้ที่สนใจจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลของผมบ้าง ผิดพลาดประการใด แนะนำติชมกันได้ ควรมองศิลปะเป็นความสร้างสรร มากกว่าแก่งแย่งเอาถูกเอาผิด เราจะได้ช่วยกันส่งเสริม ดำรงรักษาวัฒนธรรมของเราได้ หากเราไม่ทำแล้วใครจะมาทำให้จริงไหมครับ

ลุงปั๋น

หมายเหตุ ผมได้ตั้งหัวข้อให้ติดตามไว้ก่อน ซึ่งแต่ละหัวข้อนั้นจะใช้เวลานาน หากหัวข้อใดมีลิงค์ ก็แสดงว่านำเสนอแล้ว