ยินดีต้อนรับสู่โยงใยไทย-ศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซท์ เพื่อการเรียนรู้ สาระประโยชน์ที่เก็บรวบรวมเข้าด้วยกัน ตามแต่กำลังของผู้จัดทำ ปีนี้ พ.ศ.2560 มาถึงแล้ว ขอให้ประเทศชาติมีความสุขสงบและพัฒนาได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ประชาชนก็ขอให้มีความสุขอยู่ดีกินดี ผู้้ใหญ่ก็ขอให้ตั้งมั่นในธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็ก เด็ก ๆ ก็ให้เชื่อฟังคำสอนดี ๆ ของผู้ใหญ่ เป็นเด็กดี และขยันเรียนนะครับ

thaiedu.net ปัจจุบันนี้มีข้อสอบในปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 25,000 ข้อแล้ว ผมก็จะพัฒนาเนื้อหามากขึ้นต่อไปเข้าไปที่ คลังข้อสอบของเรา มีครบทุกวิชาให้น้อง ๆ หนู ๆได้ฝึกฝนทำกันได้อย่างมากมาย ใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครกันได้ ขอให้สนุกกับการฝึกฝนตนเองนะครับ

ส่วนสาระเดิม ๆ ของเรายังอยู่ ได้แก่ โปรแกรมฝึกทักษะการใช้ Keyboard สำหรับพิมพ์แบบสัมผัส WBI ช่วยสอนเรื่องการดำรงพันธุ์สัตว์ WBI เรื่องรามเกียรติ์ตอนสุครีพหักฉัตร การสร้างสรรค์งานนำเสนอ และอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง ที่จะพัฒนา ต่อไป ก็คือ เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ตามแบบไทย ๆ อันได้แก่ คติไทยความเชื่อแต่โบราณ โหราศาสตร์ไทย การแพทย์แผนไทย การละเล่น การดนตรี เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมของไทย

มีอะไรแนะนำติชมกันได้นะครับที่ tam_boon@hotmail.com