บทต่อไป
บทก่อนหน้า

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ คือ การสืบพันธุ์ของสัตว์ที่เกิดขึ้นโดย ไม่มี การผสมกันระหว่างเซลสืบพันธุ์ของสัตว์เพศผูู้้ (อสุจิ) กับเซลสืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมีย (ไข่)

 

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี้มักพบในสัตว์ชั้นต่ำหรือสัตว์ที่มีเซลล์เดียว หรือสัตว์ที่มีวิวัฒนาการต่ำ

 พารามีเซียม (Paramecium) พบทั่วไปตามแหล่งน้ำจืด  เซลล์ของพารามีเซียมเป็นรูปกระสวยกลม ด้านหน้ามนป้าน ด้านท้ายเรียว อะมีบาเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยแบ่งตัวออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน ไฮดรา ไม่ใช่สัตว์เซลเดียว  ตัวเล็ก ๆ มองเห็นได้ตามแหล่งน้ำ สามารถสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศได้ ยูกลีนาสืบพันธุ์เป็นแบบไม่อาศัยเพศ ด้ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1.แบ่งตัวตามยาว หรือวิธีเข้าเกราะ
ปะการังมีการสืบพันธุ์สองแบบคือ แบบอาศัยเพศ  และแบบไม่อาศัยเพศ โดยวิธีการแตกหน่อจากตัวเดิม ทำให้ก้อนปะการังมีขนาดใหญ่ขึ้น กลายเป็นแนวปะการัง พยาธิตัวตืด เพิ่มจำนวนโดยการการเพิ่มจำนวนข้อปล้อง จัดว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ฟองน้ำมีการสืบพันธุ์ได้ 2 แบบ คือ 1.แบบไม่อาศัยเพศ โดยการแตกหน่อด้วยการสร้างเจมมูล (gemmule) ซึ่งทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี พลานาเรีย มีการสืบพันธุ์เเบบไม่อาศัยเพศ โดยการงอกใหม่ หรือเเบ่งตัวเป็นท่อน