การขยายพันธุ์สัตว์

ปัจจุบันนี้คนเรารู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขยายพันธุ์สัตว์ เพื่อให้สัตว์มีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีปริมาณเพียงพอกับประชากรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพตามต้องการ การขยายพันธุ์สัตว์ให้ได้ผลดีนั้น ต้องมีการคัดเลือกสัตว์ตามต้องการ เช่น ให้ผลผลิตดี มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เป็นต้น เมื่อคัดเลือกพันธุ์แล้วจึงทำการขยายพันธุ์สัตว์โดยวิธีต่างๆ เช่น ขยายพันธุ์สัตว์ตามธรรมชาติ การผสมเทียมสัตว์ การถ่ายฝากตัวอ่อน

หมู ให้ลูกสัตว์มาก ขยายพันธุ์โดยการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ การผสมเทียม - ใช้ขยายพันธุ์สัตว์ที่จำนวนขยายพันธุ์ตามธรรมนชาติน้อย หรือต้องการขยายพันธุ์ที่ดี
บทก่อนหน้า
บทต่อไป