กิจกรรม#2 ความหมายของการผสมเทียม

ให้นักเรียนเลือกประโยคที่ตรงหรือสอดคล้องกับคุณสมบัติของการผสมเทียม

  การผสมเทียม

บทก่อนหน้า
บทต่อไป