งานนำเสนอที่น่าสนใจ
กลับไปหน่วยการเรียนรู้
 

ตัวอย่างที่ 1 : นักเรียนสามารถนำภาพการท่องเที่ยว มาสร้างงานนำเสนอ ได้อย่างสวยงาม ดังงานราชพฤกษ์ 49
คลิกดู

ตัวอย่างที่ 2 : ตัวอย่างงานนำเสนอ เกี่ยวกับโรงเรียน
คลิกดู

ตัวอย่างที่ 3 : ดูการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมนำเสนอ
คลิกดู

ตัวอย่างที่ 4 : นำเสนอโครงการขยะ เป็นเงินเป็นทอง
คลิกดู

ตัวอย่างที่ 5 : นักเรียนจะเห็นการใช้ กำหนดการเคลื่อนไหวให้วัตถุ ได้อย่างลงตัว
คลิกดู

ตัวอย่างที่ 6 : นักเรียนจะเห็นการใช้ กำหนดการเปลี่ยนภาพนิ่ง ได้อย่างน่าดู
คลิกดู

ตัวอย่างที่ 7 : เป็นการสอน การสร้างงานที่น่าสนใจ มีรายละเอียดวิธีการให้ศึกษา
คลิกด

ตัวอย่างที่ 8 : แสดงถึงการเลือกภาพ ที่มีสีสันสวยงามมาสร้างงานนำเสนอ โดยไม่ต้องพึงพาการเคลื่อนไหวเลย
คลิกด

ตัวอย่างที่ 9 : เป็นการสร้างงานนำเสนอ สุดวิจิตรพิสดาร นักเรียนจะต้องตื่นเต้นแน่นอน
คลิกด

ตัวอย่างที่ 10 : แสดงการสร้างตัวอักษรไตเติล ภาพยนตร์แบบสตาร์วอร์
คลิกด

ตัวอย่างที่ 11 : ให้นักเรียนลองชมงานนำเสนอ แบบเต็มรูปแบบที่น่าสนใจแบบที่ 1 (แก้ไขไม่ได้)
คลิกแล้ว Run

ตัวอย่างที่ 12 : ให้นักเรียนลองชมงานนำเสนอ แบบเต็มรูปแบบที่น่าสนใจแบบที่ 2 (แก้ไขไม่ได้)
คลิกแล้ว Run

ตัวอย่างที่ 13 : ให้นักเรียนลองชมงานนำเสนอ แบบเต็มรูปแบบที่น่าสนใจแบบที่ 3 (แก้ไขไม่ได้)
คลิกแล้ว Run

ตัวอย่างที่ 14 : ให้นักเรียนลองชมงานนำเสนอ ในเรื่อง แผนภาพและแผนภูมิ
(แก้ไขไม่ได้)
คลิกแล้ว Run