แนะนำบทเรียน

 

สวัสดีครับนักเรียนทั้งหลาย บทเรียนที่ท่านได้เห็นนี้คือ แบบฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ สร้างขึ้นมาในระบบ Webbase เพื่อให้เป็น Web Base Instruction( WBI ) สร้างความสะดวกในการเข้าถึงโปรแกรมช่วยฝึก โดยไม่ต้องมีโปรแกรมติดตั้งไว้ที่ตัวเครื่อง อีกทั้งยังให้ความสะดวกในการฝึกพิมพ์จากที่ไหนก็ได้ขอเพียงสามารถ Online Internet ได้ก็เพียงพอ

แบบฝึกที่ท่านเห็นนี้ แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือแบบฝึกภาษาไทย ประกอบด้วยแบบฝึก 12 บท และส่วนที่สองคือแบบฝึกภาษาอังกฤษประกอบด้วยแบบฝึก 14 บท ทั้งสองส่วนนี้มีบทแยกย่อยลงไปเมื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนในหัวข้อที่ตนเองต้องการได้ แต่จริงแล้ว บทเรียนนี้ออกแบบมาให้เป็นไปตามลำดับขั้น ผู้ใช้สามารถฝึกฝนไปตามลำดับเริ่มต้นตั้งแต่บทเรียนพื้นฐานบทที่ 1 ไปเรื่อย ๆ จนถึงบทสุดท้าย

แบบฝึกพิมพ์ของเราได้ให้บริการมาหลายปีแล้ว และมีผู้ใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนบางครั้งระบบรองรับไม่ไหวเป็นเหตุให้เกิดการล่มบ่อยครั้ง เพื่อให้การใช้งานต่อไปได้จึงต้องขยายระบบ ดังนั้นผมจึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากท่านผู้ใช้ช่วยสนับสนุนเรา จะมากจะน้อยแล้วแต่ศรัทธาครับ

promptpay 0843687743

หากมีคำแนะนำติชมอะไร email ที่ tam_boon@hotmail.com พร้อมรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงต่อไปครับ

เลือกบทเรียนแป้นพิมพ์ภาษาไทย
บทที่ 1 แป้น "ฟ ห ก ด ่ า ส ว"
o บทที่ 1.1
o บทที่ 1.2
บทที่ 2 แป้น "เ ้  ง"
o บทที่ 2.1
o บทที่ 2.2
o บทที่ 2.3
o บทที่ 2.4
บทที่ 3 แป้น "พ ะ  ี   ั  ำ ร"
o บทที่ 3.1
o บทที่ 3.2
o บทที่ 3.3
o บทที่ 3.4
บทที่ 4 แป้น "อ   ิ ท   ื แ ม"
o บทที่ 4.1
o บทที่ 4.2
o บทที่ 4.3
o บทที่ 4.4
บทที่ 5 แป้น "ไ ป น ใ ๆ ผ ย"
o บทที่ 5.1
o บทที่ 5.2
o บทที่ 5.3
o บทที่ 5.4
บทที่ 6 แป้น "บ ล ฝ"
o บทที่ 6.1
o บทที่ 6.2
o บทที่ 6.3
o บทที่ 6.4
บทที่ 7 แป้น "ถ ภ ค ต ึ ุ "
o บทที่ 7.1
o บทที่ 7.2
o บทที่ 7.3
บทที่ 8 แป้น "จ ข ช - /"
o บทที่ 8.1
o บทที่ 8.2
o บทที่ 8.3
o บทที่ 8.4
o บทที่ 8.5
o บทที่ 8.6
o บทที่ 8.7
บทที่ 9 แป้น "โ ฌ ็  ๋ ฑ ธ   ๊ ณ"
o บทที่ 9.1
o บทที่ 9.2
o บทที่ 9.3
o บทที่ 9.4
บทที่ 10 แป้น "ฎ ฏ ษ ฆ " ศ ฯ"
o บทที่ 10.1
o บทที่ 10.2
o บทที่ 10.3
o บทที่ 10.4
บทที่ 11 แป้น "ฮ ฉ ฒ   ู   ์ ?"
o บทที่ 11.1
o บทที่ 11.2
o บทที่ 11.3
o บทที่ 11.4
บทที่ 12 แป้น "ฤ ( ) ฬ ซ ญ ฦ ฐ"
o บทที่ 12.1
o บทที่ 12.2
o บทที่ 12.3
o บทที่ 12.4
เลือกบทเรียนฝึกแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ
บทที่ 1 แป้น "a s d f j k l ;"
o บทที่ 1.1
o บทที่ 1.2
o บทที่ 1.3
o บทที่ 1.4
บทที่ 2 แป้น "e g u ."
o บทที่ 2.1
o บทที่ 2.2
o บทที่ 2.3
บทที่ 3 แป้น "r h o ,"
o บทที่ 3.1
o บทที่ 3.2
o บทที่ 3.3
บทที่ 4 แป้น "t c i m :"
o บทที่ 4.1
o บทที่ 4.2
o บทที่ 4.3
o บทที่ 4.4
o บทที่ 4.5
บทที่ 5 แป้น "w v y o"
o บทที่ 5.1
o บทที่ 5.2
o บทที่ 5.3
o บทที่ 5.4
บทที่ 6 แป้น "q n x /"
o บทที่ 6.1
o บทที่ 6.2
o บทที่ 6.3
บทที่ 7 แป้น "b ? z -"
o บทที่ 7.1
o บทที่ 7.2
o บทที่ 7.3
o บทที่ 7.4
o บทที่ 7.5
o บทที่ 7.6
o บทที่ 7.7
o บทที่ 7.8
o บทที่ 7.9
บทที่ 8 แป้น "1 2 3 4"
o บทที่ 8.1
o บทที่ 8.2
o บทที่ 8.3
o บทที่ 8.4
บทที่ 9 แป้น "7 8 9 0"
o บทที่ 9.1
o บทที่ 9.2
o บทที่ 9.3
o บทที่ 9.4
บทที่ 10 แป้น "5 6"
o บทที่ 10.1
o บทที่ 10.2
o บทที่ 10.3
o บทที่ 10.4
บทที่ 11 แป้น "( ) #"
o บทที่ 11.1
บทที่ 12 แป้น "$ & %"
o บทที่ 12.1
บทที่ 13 แป้น "+ = ' ""
o บทที่ 13.1
บทที่ 14 แป้น "@ *"
o บทที่ 14.1
o บทที่ 14.2
o บทที่ 14.3
o บทที่ 14.4
o บทที่ 14.5
o บทที่ 14.6
o บทที่ 14.7
o บทที่ 14.8
o บทที่ 14.9
o บทที่ 14.10
version 1.51 Lastupdate 5/11/2021 โดย สุชาติ กันชัย
tam_boon@hotmail.com