หน้าแรก-โยงใยไทยศึกษา
หน้าแรก - ฝึกพิมพ์

เลือกบทเรียน

บทที่ 1 แป้น "ฟ ห ก ด ่ า ส ว"
o บทที่ 1.1
o บทที่ 1.2
บทที่ 2 แป้น "เ ้  ง"
o บทที่ 2.1
o บทที่ 2.2
o บทที่ 2.3
o บทที่ 2.4
บทที่ 3 แป้น "พ ะ  ี   ั  ำ ร"
o บทที่ 3.1
o บทที่ 3.2
o บทที่ 3.3
o บทที่ 3.4
บทที่ 4 แป้น "อ   ิ ท   ื แ ม"
o บทที่ 4.1
o บทที่ 4.2
o บทที่ 4.3
o บทที่ 4.4
บทที่ 5 แป้น "ไ ป น ใ ๆ ผ ย"
o บทที่ 5.1
o บทที่ 5.2
o บทที่ 5.3
o บทที่ 5.4
บทที่ 6 แป้น "บ ล ฝ"
o บทที่ 6.1
o บทที่ 6.2
o บทที่ 6.3
o บทที่ 6.4
บทที่ 7 แป้น "ถ ภ ค ต ึ ุ "
o บทที่ 7.1
o บทที่ 7.2
o บทที่ 7.3
บทที่ 8 แป้น "จ ข ช - /"
o บทที่ 8.1
o บทที่ 8.2
o บทที่ 8.3
o บทที่ 8.4
o บทที่ 8.5
o บทที่ 8.6
o บทที่ 8.7
บทที่ 9 แป้น "โ ฌ ็  ๋ ฑ ธ   ๊ ณ"
o บทที่ 9.1
o บทที่ 9.2
o บทที่ 9.3
o บทที่ 9.4
บทที่ 10 แป้น "ฎ ฏ ษ ฆ " ศ ฯ"
o บทที่ 10.1
o บทที่ 10.2
o บทที่ 10.3
o บทที่ 10.4
บทที่ 11 แป้น "ฮ ฉ ฒ   ู   ์ ?"
o บทที่ 11.1
o บทที่ 11.2
o บทที่ 11.3
o บทที่ 11.4
บทที่ 12 แป้น "ฤ ( ) ฬ ซ ญ ฦ ฐ"
o บทที่ 12.1
o บทที่ 12.2
o บทที่ 12.3
o บทที่ 12.4
แบบฝึกพิมพ์บทที่ 10.4 แป้น ฎ ฏ ษ ฆ " ศ ฯ
ความเร็ว 0 คำ/นาที
ความถูกต้อง 100 %
เวลาที่ใช้ 0 นาที 0 วินาที
 
 

ฝึกตอนก่อนหน้า ฝึกตอนต่อไป

version 1.51 Lastupdate 1/12/2009 โดย สุชาติ กันชัย
tam_boon@hotmail.com